TÜBİTAK 1512 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Nedir

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı KOSGEB tarafından sağlanan bu destek programı belirli alanlarda faaliyet gösterecek girişimleri destekleme amacıyla yürütülen bir programdır. Bu programın amacı nitelikli girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektir.

Çağrı Konuları Nelerdir?

TÜBİTAK tarafından açıklanan çağrılar ile birlikte duyurulmaktadır.  2022 yılı 1. Dönem çağrı dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle üniversitelerin;

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

  • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir

Hangi Giderler Desteklenir?

450.000₺’na kadar hibe (geri ödemesiz) destek alabilir. BiGG programı kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda verilmiştir.

Personel Giderleri

Seyahat Giderleri

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri

Malzeme ve Sarf Giderleri

Yurtiçi ve Yurtdışı Hizmet Alım Giderleri