Seri Üretimde Devlet Destekleri

Ülkemizdeki cari açığı azaltmak, katma değerli üretimi arttırmak ve ülkemizi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan konuma getirmek için hazırlanan seri üretime yönelik devlet destekleri özellikle Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi süreçlerine destek olmaktadır.
 

Ar-Ge Çözüm Adımlarımız

Ar-Ge'ye başlangıç ve sürdürme projelerinde bu adımları gerçekleştirerek her zaman sizlerin yanında oluyoruz.
1

Proje Ön Hazırlığı

Firmanızın Seri Üretim projesine ön hazırlık çalışmaları firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.
2

İş Paketleri

İş paketlerinin hazırlanması sırasında paketlerin projeye uygun şekilde hazırlanması için ortak çalışma gerçekleştirilmektedir..
3

Önemli Konu Başlıkları

Projenin yenilikçi yönleri, ulusal kazanımları, pazar araştırması, ara çıktılar, proje hedefleri gibi konu başlıkları ortak çalışma ile hazırlanmaktadır.
4

Projelendirme Süreci

Proje hazırlama sürecinde Bee Advise, firmanız ile yapılan ortak çalışmalar sonucu elde ettiği bilgileri projelendirecek ve firmanız'a sunmaktadır.
5

Proje Başvurusu

Proje başvurusu Bee Advise tarafından gerçekleştirilecektir. Gerekli sunumlar Bee Advise tarafından hazırlanmakta ve proje başvurusu öncesi firma yetkilisine bilgilendirme yapmılmaktadır.
6

Proje Kabulü Sonrası Süreç

Proje kabulü sonrasında gider kalemlerini harcama yöntemleri, ara dönem raporları ve proje sonuç raporu dahil tüm süreçler Bee Advise tarafından yürütülmektedir.