E-İHRACAT DESTEKLERİ

DESTEKLERDijital Pazaryeri Tanıtım Desteği
15.000.000₺

Her pazaryeri için 3 yıl süresince %50 destek oranında desteklenir.
E-İhracat Tanıtım Desteği
30.000.000₺

Her ülke için 3 yıl süresince %50 destek oranında desteklenir.
Fulfillment ve Depo Kira Desteği
25.000.000₺

Her bir ülke ve her birim başına 3 yıl süresince %50 destek oranında desteklenir.
Pazaryeri Komisyon Desteği
2.500.000₺

3 yıl süresince %50 destek oranında desteklenir.
Pazara Giriş Rapor Desteği
1.500.000₺

Ülke ve e-ihracat odaklı raporlar ilişkin giderler %50 destek oranı ile desteklenmektedir.